Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 35/KH-SKCN về triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường năm 2023

Ngày 22/12/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 35/KH-SKCN ngày 06/03/3023 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường năm 2023

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự và Chủ trì hội thảo có Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Lê Văn Lương – Chi Cục trưởng Chi cục TCĐLCL; Ông Đào Mạnh Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL; Đại diện Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL – Tổng Cục TCĐLCL; đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN; các đơn vị tham gia mô hình về triển khai Chương trình đảm bảo đo lường năm 2023.

Ông Trịnh Xuân Tùng – đại diện Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL báo cáo kết quả thực hiện chương trình

Báo cáo tại Hội nghị, Ông Trịnh Xuân Tùng – đại diện Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL – Tổng Cục TCĐLCL cho biết, đã cùng với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện hỗ trợ và triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp với mục tiêu nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đối với công tác đảm bảo đo lường nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Xây dựng cơ sở thực tiễn để đề xuất nhân rộng, triển khai rộng khắp việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong đó, tập trung vào thu thập, khảo sát thực trạng đo lường, quản lý đo lường trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Đánh giá khả năng đáp ứng với các yêu cầu quy định về đo lường của pháp luật và yêu cầu kỹ thuật đo lường của chính doanh nghiệp; Trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu hướng tới đổi mới hoạt động đo lường, nhằm nâng cao hiệu quả đo lường của doanh nghiệp.

Ông Trịnh Xuân Tùng – đại diện Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL báo cáo kết quả thực hiện chương trình

Kết quả đã thực hiện trực tiếp mô hình đảm bảo đo lường năm 2023 tại 02 đơn vị và Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên từ tháng 6-9/2023 với lộ trình xây dựng và triển khai chương trình 10 bước từ khảo sát thực trạng -> Phân tích, đánh giá -> Luận chứng, xây dựng mục tiêu -> xây dựng các nhiệm vụ -> xây dựng các giải pháp -> phê duyệt chương trình -> triển khai thực hiện -> theo dõi, thống kê, đánh giá kết quả -> báo cáo hiệu quả chương trình -> Cải tiến, đổi mới hoàn thiện Chương trình. Qua đó đã đem lại hiệu quả giảm về các tổn thất trong quá trình thực hiện quản lý, thực hiện đo lường; giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, cải thiện các điều kiện làm việc nâng cao trình độ năng lực nhân sự, tăng cường kiểm soát, bảo vệ môi trường,…

Ông Đào Mạnh Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL phát biểu ý kiến tại hội nghịi

Phát biểu tại hội nghị Ông Lê Văn Lương – Chi cục Trưởng Chi cục TCĐLCL và Ông Đào Mạnh Hùng – Phó Chi cục trưởng đã thông tin đến các đại biểu về công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng; các chương trình, mục tiêu, các chính sách và định hướng phát triển về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng nói chung và đảm bảo về đo lường, hàng rào kỹ thuật trong thương mại nói riêng. Bên cạnh đó đánh giá cao về chất lượng của chương trình đảm bảo đo lường năm 2023 đã được thực hiện rất hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo đo lường trong thời gian tới.

   

Đại diện 02 doanh nghiệp thực hiện chương trình phát biểu ý kiến

Các đại biểu tham dự    hội nghị đều có ý kiến đánh giá cao về chương trình, đặc biệt 02 đơn vị thực hiện trực tiếp chương trình năm 2023 cho biết thông qua chương trình đã hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đảm bảo đo lường đúng, giảm thiểu được nhiều quy cơ, tài chính, bên cạnh đó nâng cao năng lực nguồn nhân lực, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nâng cao được năng lực của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy Chứng nhận đảm bảo đo lường năm 2023

Cũng tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy Chứng nhận đảm bảo đo lường năm 2023 cho lãnh đạo 02 đơn vị là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên.

Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu Kết luận hội nghị, Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL trong thực hiện thành công chương trình đảm bảo đo lường năm 2023. Đã lựa chọn được các nội dung phù hợp, lựa chọn doanh nghiệp tiêu biểu, phù hợp để thực hiện chương trình, kết quả đã đạt được các mục tiêu đề ra. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị trong thời gian tới Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chi cục TCĐLCL Hưng Yên hoàn thiện báo cáo, tổng hợp đánh giá kết quả, hiệu quả; xây dựng kế hoạch ứng dụng kết quả và đề nghị hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện đảm bảo tốt công tác đo lường năm 2024 và các năm tiếp theo nhằm nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đối với công tác đảm bảo đo lường nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Xây dựng cơ sở thực tiễn để đề xuất nhân rộng, triển khai rộng khắp việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.

Thái Hưng – Trường Long.

(Bài và ảnh theo: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN)

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn