Hồ sơ Tự Công bố Sản phẩm

HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG

Tên hồ sơ  Tra cứu hồ sơ (Trực tiếp từ website của Chi cục ATTP tỉnh Hưng Yên) Tải hồ
Gạo Japonica Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm Gạo Japonica Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm Gạo Japonica
Gạo Niigata Koshi Hikari Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm Gạo Niigata Koshi Hikari Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm Gạo Niigata Koshi Hikari
Gạo Hàn Quốc AĐ Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo Hàn Quốc AĐ Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm Gạo Hàn Quốc AĐ
Gạo Lật Takumi Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo Lật Takumi Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo Lật Takumi
Thông báo mẫu nhãn sản phẩm gạo Lật Takumi Tra cứu thông báo mẫu nhãn sản phẩm gạo Lật Takumi Tải thông báo mẫu nhãn sản phẩm gạo Lật Takumi
Thông báo điều chỉnh thời hạn sử dụng của sản phẩm gạo Lật Takumi Tra cứu thông báo điều chỉnh thời hạn sử dụng của sản phẩm gạo Lật Takumi Tải thông báo điều chỉnh thời hạn sử dụng của sản phẩm gạo Lật Takumi
Gạo Japonica BB Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm Gạo Japonica BB Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm Gạo Japonica BB
Gạo Nếp cái hoa vàng Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo Nếp cái hoa vàng Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo Nếp cái hoa vàng
Gạo Nếp nhung Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo Nếp nhung Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo Nếp nhung
Gạo Tẻ hạt dài Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo Tẻ hạt dài Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo Tẻ hạt dài
Gạo đặc sản Tomrice Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo đặc sản Tomrice Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo đặc sản Tomrice
Gạo thơm Tomrice Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo thơm Tomrice Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo thơm Tomrice
Gạo Thơm Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo Thơm Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo Thơm
Gạo lứt thơm Tomrice Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo lứt thơm Tomrice Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo lứt thơm Tomrice
Gạo xát dối Tomrice Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo xát dối Tomrice Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo xát dối Tomrice
Gạo đặc sản Bắc Thơm Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo đặc sản Bắc Thơm Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm gạo đặc sản Bắc Thơm
Gạo Quê Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm Gạo Quê Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm Gạo Quê
Gạo Lài thơm Tra cứu hồ sơ Tự Công bố sản phẩm Gạo Lài thơm Tải hồ sơ Tự Công bố sản phẩm Gạo Lài thơm
Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn