Chứng nhận Hệ thống Quản lí chất lượng

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Chứng nhận Hệ thống An toàn thực phẩm phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

2. Chứng nhận Sản phẩm sản xuất phù hợp với Luật Hồi giáo và Tiêu chuẩn MS 1500:2019

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn